Categories
Vetenskap

Stonehenge

Införandet
Stonehenge är ett megalitiskt monument på Salisbury Plain i södra England, som huvudsakligen består av trettio upprättstående stenar (sarsens, var och en över tio meter hög och väger 26 ton), i linje i en cirkel, med trettio överstycken (6 ton vardera) uppflugen horisontellt ovanpå sarsens i en kontinuerlig cirkel. Det finns också en inre cirkel bestående av liknande stenar, även konstruerade i post-och-överstycke mode.

På 1940- och 1950-talen föreslog Richard John Copland Atkinson att byggandet skulle byggas i tre faser, vilket han kallade Stonehenge I, II, IIIa, IIIb och IIIc. Denna sekvens har nyligen reviderats i arkeologiska rapporten (10) publicerad av English Heritage [ Fas I (2950-2900 f.Kr.) ].
Stonehenge byggdes utan användning av utkast till djur och formades av stenverktyg och uppfördes många mil från stenbrottet från vilket stenarna kom. Det är en fantastisk bedrift av teknik, och många berättelser, både gamla och återberättelser, ofta namn Merlin som denna ingenjör. Detta beror till stor del på en Gerald of Wales (Giraldus Cambrensis), en historiker från 12-talet, som skrev en bok med titeln The History and Topography of Ireland… Utforska Stonehenge engelska arv.